Dagprogramma en praktische informatie

Het Nationaal Trainee Event vindt plaats op vrijdag 8 november van 8.45 - 18.00u. De locatie is Universiteit Leiden, Campus Den Haag (Schouwburgstraat 2). Het event duurt een hele dag en zal bestaan uit een combinatie van plenaire sessies en meer kleinschalige (parallelle) sessies.

 

Het schetsen van het speelveld gebeurt door plenaire lezingen en interviews waarin de deelnemers van het event nadrukkelijk de mogelijkheid krijgen om te participeren. Daarnaast worden er inspiratiesessie georganiseerd, waarin de deelnemers dieper op de thema’s in kunnen gaan. Met voldoende bagage en na een gezonde lunch en een goede energizer gaan de deelnemers in de middag zelf aan de slag met één van de thema’s om het verschil te maken.

DAGPROGRAMMA

8.45 – 9.15 Ontvangst

9.15 – 9.40 Opening van het event door dagvoorzitter Thomas van Zijl

 • Welkom ♦ Rolf Oosterloo | bestuurslid van de faculteit Campus Den Haag en directeur bedrijfsvoering
 • Het ‘waarom’ van dit event ♦ initiatiefnemers NTE olv Frederik van Dalfsen
 • Toelichting op het dagprogramma

9.40 – 10.30 WAKKER WORDEN

 • Tijd voor verandering! ♦ Yolanda Eijgenstein | innovator leiderschap en ondernemerschap, Zakenvrouw van het Jaar, anders leren kijken
 • Nederland in transitie ♦ Derk Loorbach | directeur van DRIFT

10.30 – 11.00 Break

11.00 – 12.00 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 2025

Inspiratiesessies over:

 • Agrofood ♦ Mark de Jong en Judith Zengers | ZLTO
 • ICT ♦ Marinus Kuivenhoven | senior security specialist bij Sogeti
 • Watermanagement ♦ Maarten van der Vlist | topspecialist bij RWS
 • Circulaire economie ♦ Freek van Eijk | directeur bij SITA
 • Duurzame bouw ♦ Andries van den Berg | landschapsarchitect bij BügelHajema

Elke deelnemer kan twee inspiratiesessies volgen. 

12.00 – 12.50 Lunchbreak met 3D-printer

13.00 – 14.15 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 2025

 • MVO, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid ♦ Eduard Nazarski | | directeur bij Amnesty International Nederland
 • De crisis en de weg naar buiten ♦ Jan de Dood | directeur bij Rabobank NHN
 • De toekomst van ons onderwijs ♦ Claire Boonstra | initiatiefnemer Operation Education

14.15 – 14.30 Presentatie thema's van de toekomst ♦ Hendrik Halbe en Denise van Blitterswijk

14.30 – 16.30 ACTIE!

Aan de slag met projectvoorstellen voor Team Holland onder leiding van Innovation Booster

16.30 – 17.30 Presentatie resultaten en afsluiting van de dag

17.30 – 19.00 Borrel met toekomstige hapjes

Het programma is gevuld met bijdragen van diverse top-sprekers uit verschillende sectoren. Experts op het gebied van onder andere transities, leiderschap, watermanagement, duurzaamheid, en vele andere onderwerpen zullen op interactieve wijze de trainees voorzien van hun visie op de toekomst van Nederland. Laat je inspireren! 

Sprekers

Plenaire sprekers:

  • Yolanda Eijgenstein | innovator leiderschap en ondernemerschap, Zakenvrouw van het Jaar, anders leren kijken
   Yolanda Eijgenstein is een van de meest veelzijdige zakenvrouwen  van dit moment. Ze verkocht haar eerste bedrijf, bekleedt momenteel diverse bestuursfuncties en runt twee bedrijven: een adviesbureau, het zogenaamde ‘zachte’ ondernemen, en een internationaal bedrijf dat producten maakt, het ‘harde’ ondernemen. De eerste draait vooral om ‘mensen’, de tweede om ‘centen’. Deze beide uitersten maken haar werkende leven  aantrekkelijk.  Na meer dan 20 jaar ondernemerservaring weet ze een paar dingen zeker: authenticiteit, vragen stellen, anders kijken, niet opgeven, zelfreflectie en genieten - dat zijn haar kernthema’s. 
  • Derk Loorbach | directeur DRIFT
   Derk Loorbach is een van de grondleggers van transitiemanagement. Hij heeft op dit vlak meer dan 100 publicaties op zijn naam staan. Als actieonderzoeker ontwikkelt hij theorie en praktijk van transitiemanagement: het versnellen en richting geven van maatschappelijke transities naar duurzaamheid. Hij is trekker en betrokken geweest in tal van transitiearenas op het gebied van duurzame energie, bouw, zorg en ruimtelijke ordening en daarnaast actief in regionale transitieprocessen. Hij wordt beschouwd als een van de  experts op het gebied van duurzaamheidstransities en is een veelgevraagd  spreker op dit gebied. Momenteel is hij professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van DRIFT.
  • Eduard Nazarski | directeur Amnesty International Nederland
   Eduard Nazarski is sinds 2006 directeur van Amnesty International Nederland. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het management, vertegenwoordiging en internationaal beleid. Hij is  gespecialiseerd in mensenrechten, vluchtelingenbeleid en het maatschappelijk middenveld. Voor zijn aantreden als directeur bij Amnesty heeft hij gedurende 15 jaar verschillende functies bekleed bij VluchtelingenWerk Nederland, waarvan de laatste 6 jaar als  directeur. Tussen 1997 en 2009 was hij bestuurslid van de European  Council on Refugees (ECRE). Van 2005 tot 2009 was hij voorzitter van de ECRE. Eduard Nazarski studeerde Antropologie aan de Universitieit van Nijmegen (1982) en hij behaalde tevens een MBA degree (2000).
  • Jan de Dood | directeur Rabobank Noord-Holland Noord
   Jan J.Ph.M. de Dood (1962) is geboren en opgegroeid op ’t Verlaat. Een klein buurtschap ingeklemd en verdeeld tussen drie gemeenten in Noord Holland. Na de middelbare school is hij gaan werken bij de Rabobankorganisatie. In 1992 startte hij met een tweetal compagnons een eigen bedrijf. In 2002 heeft hij zijn belang in het bedrijf verkocht en de tijd genomen om zich te bezinnen op zijn toekomst. Inmiddels is hij weer teruggekeerd binnen het bankwezen, en is hij wederom werkzaam bij de Rabobank. Naast zijn dagelijkse werk, is hij als Financial Strategist verbonden aan het Center for Human Emergence. Verder adviseert hij vanuit zijn betrokkenheid met de toekomst van de samenleving diverse maatschappelijke, politieke en commerciële instanties.Quote: "Mijn doelstelling is om, net als mijn oud dorpsgenoot Dirck Rembrantsz van Nierop een navigator te kunnen zijn in deze snel veranderende, complexe en intrigerende wereld". In dit kader heeft hij samen met Marieke de Vrij het boek “De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel” geschreven.
  • Claire Boonstra  | oprichter Layar,  initiatiefnemer Operation EdcuationClaire Boonstra is mede-oprichter van Layar (wereldmarktleider in  augmented reality en interactieve print) en oprichter van Operation  Education (een beweging en platform voor vernieuwing van het onderwijs).  Ze is ingenieur Civiele Techniek (TUDelft), heeft gewerkt bij KPN,  Unilever en Talpa Digital, was mede-organisator van Mobile Monday Amsterdam, hoofdredacteur van het destijds grootste Nederlandse wintersportblog en directeur van SPRXmobile. Ze besloot eind 2012 een  stap terug te nemen van haar dagelijkse verantwoordelijkheden bij Layar om meer tijd aan haar roeping te besteden: het verbeteren van onderwijs en de manier waarop we onze en volgende  generaties voorbereiden op de snel veranderende en uitdagende wereld van vandaag en morgen. Ze wil bouwen aan een nieuw onderwijssysteem dat is gebaseerd op het creëren van waarde in plaats van status. Claire is  gekozen tot ‘Young Global Leader’ van het World Economic Forum, is ‘Rising Star’ van het Women’s forum for the Economy and Society, was Online   Mediavrouw van het Jaar, is ‘Young Advisor’ van Eurocommissaris Neelie Kroes en is meerdere malen uitgeroepen tot één van de  ‘most influential women in technology’ door diverse Amerikaanse organisaties.

   

  Inspiratiesessies onder leiding van:

  • Mark de Jong | specialist/programmaleider ZLTO
   Inspiratiesessie: agro/food
   Als klein jongetje opgegroeid tussen de koeien op het Brabantse land werkt Mark de Jong inmiddels zelf dagelijks tussen boeren en telers. De boer van morgen staat aan de basis van het goede leven. Er komen dagelijks mooie producten van het Hollandse erf die hun weg vinden door de keten naar het bord van de consument. Nederland is wereldwijd een toonaangevend landbouwland. Onze handelsbalans slaat positief uit doordat 2 op de 3 containers in de haven gevuld is met agri- en foodproducten. Het is een sector van betekenis. En het begint bij de boer. Deze inspiratiesessie neemt je mee naar ons dagelijks brood in 2025. Verwonder jezelf en laat je inspireren!

  • Marinus  Kuivenhoven | senior security  specialist Sogeti Nederland
   Inspiratiesessie: ICT
   Marinus Kuivenhoven is werkzaam als Senior Security Specialist bij Sogeti Nederland. Hier houd hij zich bezig met implementaties van de Secure Development Lifecycle als geheel, maar ook de hier onder vallende activiteiten zoals architectuur risicoanalyses, source code reviews en penetratietesten. Hiervoor heeft Marinus ook diverse rolspecifieke trainingen ontwikkeld en aan meer dan 1000 personen gegeven, hieronder vallen klanten, collega’s maar hogescholen en universiteiten. Daarnaast is Marinus één van de medeoprichters van PaSS (Proactive Security Strategy) en de trekker van de divisieoverstijgende security community binnen Sogeti. PaSS is een aanpak waarbij er zo vroeg mogelijk de security wordt ingebracht en afgestemd op organisatorisch, applicatief en infrastructureel niveau. Ook heeft hij in de afgelopen jaren op diverse internationale podia gesproken waaronder OWASP, Open Source Developer Conference, Hack in the Box, ROOTS, ‘Week van de Inspiratie’, Landelijk Architectuur Congress en Engineering World.
    
  • Maarten van der Vlist  | topspecialist Rijkswaterstaat
   Inspiratiesessie: watermanagement
   Maarten van der Vlist studeerde en promoveerde aan Wageningen Universiteit. Hij werkte van 1982 tot 1999 aan deze universiteit bij de vakgroep landgebruiksplanning. Hij combineerde dit met advieswerk bij provincies, gemeenten, waterschappen en de nationale overheid. In 1999 stapte hij over naar Rijkswaterstaat, waar hij verantwoordelijk was voor beheer en onderhoud van het hoofdwatersysteem, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet. Hij was hier onder andere hoofd van de afdeling ruimte en water en als strategisch adviseur lid van het team strategie dat de directeur generaal van de Rijkswaterstaat ondersteunde. Hij was verantwoordelijk voor de scenariostudie RWS 2020, voor de ontwikkeling van de corporate alliantiestrategie, voor de eerste reactie namens het Ministerie op de overstroming van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina.

   Sinds 2011 is hij topspecialist adaptief water management en ruimte en is een van de ontwikkelaars van het concept adaptief delta management en voor de ontwikkeling van een systematische benadering voor de vervanging van de natte kunstwerken in het hoofdwatersysteem.
   Onderdeel van zijn functie is een associate professorship aan Wageningen Universiteit. Het merendeel van het onderzoek en onderwijs is gericht op het omgaan met onzekerheid in waterbeheer, speciaal bij de vervanging van natte kunstwerken.
  • Freek van Eijk | directeur communication  & public affairs SITA
   Inspiratiesessie: circulaire economie
   Freek van Eijk is Directeur Communicatie & Public Affairs van SITA Northern Europe Waste Services, onderdeel van SUEZ  Environnement Strategie, Public Affairs en duurzaamheid zijn centrale elementen binnen zijn werk. Namens SITA is Van Eijk bestuurslid van SMO. Verder is hij nauw betrokken bij het European Innovation Partnership  on Raw Materials. Hij spreekt regelmatig op het gebied van afvalmanagement  en circulaire economie. Eerder was hij onder meer bestuurslid van de Vereniging Afvalbedrijven. Van Eijk is afgestudeerd als Mijnbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. 
   In zijn inspiratiesessie bespreekt hij vragen als: Hoe kunnen we meer met minder doen? Waar halen we onze energie en grondstoffen vandaan?  Hoe zetten we een grondstoffen bedreiging om in een kans?
  • Andries van den Berg  | landschapsarchitect BügelHajema
   Inspiratiesessie: duurzame bouw
   Andries van den Berg is als landschapsarchitect en (mede-) directeur werkzaam bij BügelHajema adviseurs in Assen, maar bovenal is hij een inspirator, zowel binnen BügelHajema als bij opdrachtgevers. Hij heeft het vermogen om snel te doorzien wat de kern van de opgave is en waar zich nieuwe kansen voordoen. En hij kan dat, al schetsend en filosoferend, op een overtuigende wijze overbrengen. Daarbij weet hij vaak een toegevoegde waarde te vinden door de verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden of door er op het juiste moment andere actoren bij te betrekken. Bovendien verschaft zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen hem de mogelijkheid om diepgaander theorie en praktijk aan elkaar te koppelen en om die kennis actief in te zetten bij projecten. Andries van den Berg studeerde landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).