Dagverslag NTE 2016: Circular Minds

Op 18 november 2016 bezochten 150 trainees van verschillende organisaties in Nederland de vierde editie van het Nationaal Trainee Event, in de Rotterdam Science Tower. Ook dit jaar werden de young professionals uitgedaagd na te denken over een actueel thema dat verder gaat dan de eigen organisatie: de circulaire economie.

Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot en Martin Luxemburg, finacieel directuer SMO opende de dag met een korte terugblik naar de eerste stappen van de circulaire economie, en daagde het publiek uit samen verder te kijken.  Met een interactieve quiz via de smartphone werd direct het publiek betrokken. Er werd getest hoe het ervoor staat met de kennis van de circulaire economie bij young professionals.  Vervolgens deelde Eelco Smit, directeur Duurzaamheid bij Philips, verschillende manieren waarop de multinational bijdraagt aan een circulaire economie. Voorbeelden zijn het aanbieden van nieuw type services zoals het verkopen van licht in plaats van een lamp, en het ontwerpen van producten zodat ze na afschrijving volledig herbruikbaar zijn.

Na zijn inspirerende verhaal nam Eelco Smit deel aan een ronde tafelgesprek met Hildagarde McCarville (CEO van Veolia Nederland), Douwe Jan Joustra (Implement Circular Economy), en Freek van Eijk (Directeur Acceleratio)  waarin zij bespraken welke elementen essentieel zijn in een circulaire economie. Geconcludeerd werd dat het belangrijk is de juiste condities te creëren om tot deze manier van werken te komen. De organisatiestructuur en bredere (wettelijke) context moeten daarbij in het achterhoofd worden gehouden en big data kan behulpzaam zijn.

De trainees werden vervolgens aangespoord zich te verdiepen in 4 cases met de volgende onderwerpen: energie, emissie, voeding en medicijnen. Voorafgaand deelde Ferdinand Jasper (Adjunct professor Entrepreneurship) zijn visie op het creatieve proces waarin ideeën worden gegenereerd. Het is volgens hem een illusie om te wachten tot het magische moment, en er zijn bepaalde factoren zoals de fysieke omgeving, die bewezen helpen. Tijdens het werken aan de cases kregen de trainees een spoedcursus pitchen, waar ze hun ideeën op een zo aantrekkelijk mogelijke manier leerden presenteren.

Na de werksessie was het tijd voor een interessante presentatie van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en drievoudig nummer 1 in de duurzame 100 lijst van Trouw. Zij nam het publiek mee in hoe we daadwerkelijk van strategie naar implementatie komen. Zij concludeerde dat in de toekomst de economie er heel anders uit zal zien, en dat durf cruciaal is om de zaken die daarbinnen niet passen te laten vallen. Tevens stipte ze de urgentie van het klimaatprobleem aan, en de noodzaak om de transitie naar een groenere economie te versnellen. Ze spoorde eenieder in de zaal aan om zich hier voor in te zetten.

De dag werd afgesloten met vier battles volgens het ‘’Get in the ring’’ concept. Tijdens de werksessies waren innovatieve ideeën ontstaan voor business cases met in het achterhoofd “building capital out of waste” De trainees streden tegen elkaar om het beste idee. Door middel van bevlogen pitches probeerden ze het publiek en de jury te overtuigen van hun business case.

De take-away messages: we moeten inzetten op totaal nieuwe business modellen in plaats van beleid op ‘’slechts’’ duurzaamheid. Alleen dan lukt het de circulaire economie structureel een plaats te geven in onze samenleving.