Informatie voor organisaties

Het Nationaal Trainee Event zorgt ervoor dat trainees uit zowel de publieke als private sector bij elkaar worden gebracht om de uitdagingen waar Nederland voor staat in kaart te brengen en daar een visie op te ontwikkelen. Deze combinatie is uniek en laat de betrokkenheid van uw organisatie bij de toekomst van Nederland zien.

Waarom deelnemen?

Because you care! Organisaties die deelnemen kunnen hun visie op de toekomst van Nederland voor het voetlicht brengen en hun kennis delen.

Profilering! Deelname als organisatie laat betrokkenheid bij de toekomst van Nederland en de ontwikkeling van jong talent zien.

Verdieping en verbreding! Het event biedt een bijzondere kans om het aanstormend talent van uw organisatie de mogelijkheid te geven zich inhoudelijk te verbreden door zich te verdiepen in nieuwe thema's die in de toekomst een cruciale rol gaan spelen.

Elke organisatie kan zich inschrijven voor het Nationaal Trainee Event en tot 10 trainees laten deelnemen. De bijdrage per deelnemende organisatie kan op twee manieren worden voldaan. U kunt een bijdrage leveren van €150,- per trainee vooraf aan het evenement, of achteraf een bedrag overmaken wat het evenement in uw ogen waard was. Hierbij moet benadrukt worden dat deze bedragen alleen worden gebruikt voor het dekken van de organisatiekosten. Het eventuele overschot zal gebruikt worden voor de organisatie van het Nationaal Trainee Event 2016 en gerelateerde activiteiten voor trainees. 

Partner worden

Omdat het Nationaal Trainee Event door trainees voor trainees is, willen we dit jaar ook trainees uit andere organisaties de kans bieden om bij de organisatie van het NTE 2016 betrokken te zijn. Daarom bieden we dit jaar de mogelijkheid voor trainees om, naast deelname aan het evenement, ook actief mee te werken aan de organisatie en daarmee nóg sterker betrokken te raken bij het thema van de toekomst. Als u aansluit als partnerorganisatie, gaan uw trainees samen met SMO en de trainees van Berenschot actief aan de slag om een nog mooier evenement neer te zetten. 

Als uw organisatie prominenter betrokken wil zijn bij het evenement, zijn er diverse mogelijkheden om het event extra te ondersteunen. Dit kan zowel financieel als op andere wijze. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met info@nationaaltraineeevent.nl