IMG_6318.jpg

NTE 2016: CIRCULAR MINDS
Building capital out of waste

Het Nationaal Trainee Event (NTE) brengt high potentials uit zowel de publieke als private sector bij elkaar om aan de toekomst van Nederland te werken. Dit jaar staat het event in het teken van een thema dat alle organisaties, publiek en privaat, aan gaat: De Circulaire Economie. Hoe gaan we van waardeverspilling naar waardebehoud en -opbouw? De dag is gericht op de ontwikkeling van de trainee door middel van het verbeteren van persoonlijke skills rondom idea generation, pitchen en netwerken. 150 trainees worden uitgedaagd om breder te kijken dan hun eigen organisatie, met als doel dat ze worden geïnspireerd en geactiveerd om met de opgedane kennis en verbeterde skills hun steentje bij te dragen aan een betere toekomst.  

Klik hier voor het programma van 2016.